Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid betreffende gegevensbescherming

In dit document worden de verschillende maatregelen beschreven die Culturespaces genomen heeft om, in overeenstemming met de Franse wet 78-17 “Informatica en Vrijheden”, de bescherming te verzekeren van de persoonsgegevens die je eventueel aan ons doorgeeft via onze website of ons online verkoopplatform.

1. VERGAARDE PERSOONSGEGEVENS 

1.1. Wat is de definitie en de aard van persoonsgegevens?

Indien je toegang wenst tot bepaalde door onze websites verleende diensten, zoals een abonnement op een van de newsletters van Culturespaces of een ticket voor toegang tot een van onze monumenten, wordt je verzocht ons persoonsgegevens te verstrekken die ons in staat stellen aan je verzoek te voldoen, met name je naam en e-mailadres.Wij gebruiken deze persoonlijke informatie uitsluitend om de diensten te kunnen verlenen die je aanvaard hebt. Indien je vooraf je toestemming gegeven heeft, kunnen wij deze persoonlijke informatie gebruiken onder de in dit document vermelde voorwaarden, om je zo per e-mail op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen betreffende onze producten en diensten. Je behoudt echter tijdens het vergaren van gegevens die gebruikt zouden kunnen worden om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten altijd de mogelijkheid het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden te aanvaarden of te weigeren. Bovendien bevat iedere e-mail die wij aan je verzenden een link via welke je je kunt afmelden, wat automatisch een einde aan deze manier van communiceren maakt. Als je er voor kiest je af te melden, zal je binnen een redelijke termijn uit de bijbehorende mailinglijst verwijderd worden. De e-mailadressen die je in andere formulieren (met name het contactformulier) zou kunnen opgeven, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van het bijbehorende bericht en worden niet opgeslagen.

1.2. Wie is verantwoordelijk voor het vergaren en verwerken van de gegevens?

CULTURESPACES, een vennootschap naar Frans recht, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 8 378 955 116, wier hoofdkantoor is gevestigd te 153 boulevard Haussmann 75008 Paris, Frankrijk, is de verwerkingsverantwoordelijke. De bescherming en het respect van je privacy zijn bijzonder belangrijk voor ons.

1.3. De vergaarde gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens vergaren en verwerken:De gegevens die je rechtstreeks aan ons doorgeeft, en met name:

 • De gegevens nodig voor je inschrijving op ons Platform, zoals je naam en voornaam, e-mailadres en postadres, geboortedatum en wachtwoord. Deze gegevens zijn verplicht. Zonder deze gegevens kun je geen account aanmaken op ons Platform en geen gebruik maken van onze diensten;
 • Een kopie van alle op ons Platform gedane bestellingen;
 • Het detail van de op ons Platform uitgevoerde financiële of boekhoudkundige operaties;
 • Het overzicht van je bezoeken aan ons Platform en de contents waartoe je toegang gekregen hebt;

1.4. De automatisch vergaarde gegevens

Wij slaan gebruiksgegevens op bij toegang tot ons Platform en onze diensten (of wanneer je hier op welke manier dan ook gebruik van maakt).
Tijdens ieder bezoek kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met je toestemming, in het voorkomende geval gegevens vergaren betreffende de apparatuur waarop je gebruik maakt van onze diensten of het netwerk waarmee je hiertoe toegang hebt, zoals je IP-adres, inloggegevens, het type en de versie van de gebruikte webbrowser, het type en de versie van de plugins van je browser, de besturingssystemen en -platforms, de gegevens betreffende je click-stream op ons Platform, met name op de verschillende URL-pagina’s hiervan en de content waartoe je toegang hebt of die je raadpleegt. Voor het vergaren van deze gegevens maken wij met name gebruik van de cookie technologie, die in onderstaand artikel uitgebreid behandeld wordt.

1.5. Bewaarperiode van je gegevens

De gegevens betreffende het beheer van onze commerciële relatie:

 • je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van onze commerciële relatie;
 • betreffende eventuele marketingdoeleinden kunnen je gegevens vanaf het einde van de commerciële relatie nog drie jaar bewaard worden. Na deze drie jaar kunnen wij opnieuw contact met je opnemen en je vragen of je onze commerciële aanbiedingen wilt blijven ontvangen.

De gegevens betreffende je bankpassen:

 • de financiële transacties met betrekking tot de betaling van aankopen en kosten via het Platform worden toevertrouwd aan een dienstverrichter die hier het goede verloop en de veiligheid van verzekert, de firma PayZen. De Dienstverrichter vergaart en bewaart gedurende de periode van je inschrijving op het Platform en in ieder geval tot het moment waarop je jouw laatste transactie uitvoert, je naam en, voor je account, je persoonsgegevens met betrekking tot de nummers van je bankpassen. Onzerzijds hebben wij geen toegang tot deze gegevens. Door het hiervoor op het Platform bedoelde vakje aan te vinken, geef je uitdrukkelijk toestemming voor het bewaren van deze gegevens.
 • de gegevens betreffende het visuele cryptogram of CVV2, vermeld op je bankpas, worden niet opgeslagen.

1.6. Het gebruik van de gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om het beheer, de facturering en de follow-up van de activiteit van het Platform te kunnen verzekeren. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten op de juiste wijze te kunnen uitoefenen.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met jouw toestemming kunnen wij gebruik maken van de op het Platform verstrekte gegevens voor marketingdoeleinden, zoals de verzending van onze newsletters, uitnodigingen voor onze evenementen en ieder ander bericht dat je zou kunnen interesseren.

2. GEHEIMHOUDING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via onze websites vergaarde persoonsgegevens zullen in geen geval door Culturespaces zonder jouw toestemming verspreid, overgedragen, verhuurd of met derden uitgewisseld worden.
Bij uitzonderingen kunnen je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven, in het kader van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen. 
Culturespaces verbindt zich de bescherming van je persoonsgegevens te verzekeren door toepassing van standaard beveiligingstechnologieën waarbij de online over te dragen informatie gecodeerd wordt. Deze verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures beschermen je persoonsgegevens en verhinderen de toegang, het gebruik en de verspreiding hiervan door onbevoegden. 
Culturespaces kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites waar de op onze websites aanwezige links naar verwijzen, noch voor het veiligheidsniveau hiervan of voor toegepaste privacypraktijken.

3. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN VERZET

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004. Je kunt gebruik maken van je recht op inzage, wijziging, rectificatie en verzet betreffende de vergaarde gegevens, door per e-mail een verzoek hiertoe in te dienen op het adres culturespaces@culturespaces.com of per brief op het adres: 
Culturespaces 
Correspondant Informatique et Libertés 
153 boulevard Haussmann 
75008 Paris

4. COOKIES

4.1. Wat is een cookie?

Tijdens het raadplegen van onze websites worden er cookies op je computer, je mobiele telefoon of je tablet geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website of het bekijken van een advertentie op je terminal opgeslagen wordt. Het doel hiervan is met name informatie te vergaren over je browsegedrag  op de websites en je aangepaste diensten te kunnen aanbieden. Om te zorgen dat onze websites zich zo goed mogelijk aan hun gebruikers aanpassen, maken wij gebruik van cookies om je, bijvoorbeeld, te kunnen identificeren en je toegang te verschaffen tot je account, om je in staat te stellen je winkelmandje te beheren, de door jou geraadpleegde contents op te slaan, je aangepaste aanbiedingen te tonen en gerichte reclame aan te bieden. De meeste cookies kunnen beheerd worden door de webbrowser die je gebruikt.

4.2. Cookies van diverse afzenders

De cookies van Culturespaces

Het betreft cookies die Culturespaces op je terminal geplaatst heeft voor het browsen op onze websites en het optimaliseren en aanpassen van onze diensten op de websites.

Cookies van derden

Het betreft cookies die derde firma’s (bijvoorbeeld reclamebedrijven of partners) geplaatst hebben om het webbezoek van onze websites te meten of je interesses te identificeren aan de hand van de geraadpleegde of gekochte producten of om het reclameaanbod dat je via onze websites of daarbuiten ontvangt, aan jou aan te passen. Culturespaces kan geen invloed uitoefenen op de door de reclamebedrijven geplaatste cookies, die voor hun eigen rekening handelen. Je kunt je echter wel verzetten tegen het plaatsen van deze cookies, dankzij een platform voor cookiebeheer.

4.3. Cookies aanvaarden of weigeren

Je beschikt over diverse middelen om de cookies te beheren.

De instellingen van je webbrowser

Je kunt op ieder moment er voor kiezen de op je computer geplaatste cookies te wissen om zo de informatie die deze bevatten definitief te verwijderen. Je browser kan ook zodanig worden ingesteld dat je geïnformeerd wordt welke cookies er in je terminal geplaatst zijn en er aan je gevraagd wordt of je deze al dan niet aanvaardt. Je kunt de cookies per geval aanvaarden of weigeren of deze systematisch weigeren. De instellingen kunnen de toegangsvoorwaarden tot onze diensten waarvoor het gebruik van cookies nodig is, echter wijzigen.
Je kunt de cookies deactiveren door de volgende aanwijzingen te volgen voor het instellen van je webbrowser:

 • als je Internet Explorer gebruikt: http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...
 • als je Firefox gebruikt: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
 • als je Safari gebruikt: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
 • als je Google Chrome gebruikt: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=f

De instellingen op een platform voor cookiebeheer

Je kunt bepaalde cookies van derden beheren via door reclamemakers voorgestelde platforms voor cookiebeheer.

Dit charter kan geüpdatet worden. In dat geval vermelden wij onder aan het charter de datum van de laatste update. Er zal systematisch om jouw instemming verzocht worden als de update van deze privacyverklaring op welke wijze dan ook van invloed is op de gebruiksrechten van je persoonsgegevens ten opzichte van de bepalingen voorzien in dit Charter op het moment van het vergaren van de gegevens.

Laatste update: september 2021

In dit document worden de verschillende maatregelen beschreven die Culturespaces genomen heeft om, in overeenstemming met de Franse wet 78-17 “Informatica en Vrijheden”, de bescherming te verzekeren van de persoonsgegevens die je eventueel aan ons doorgeeft via onze website of ons online verkoopplatform.

1. VERGAARDE PERSOONSGEGEVENS 

1.1. Wat is de definitie en de aard van persoonsgegevens?

Indien je toegang wenst tot bepaalde door onze websites verleende diensten, zoals een abonnement op een van de newsletters van Culturespaces of een ticket voor toegang tot een van onze monumenten, wordt je verzocht ons persoonsgegevens te verstrekken die ons in staat stellen aan je verzoek te voldoen, met name je naam en e-mailadres.Wij gebruiken deze persoonlijke informatie uitsluitend om de diensten te kunnen verlenen die je aanvaard hebt. Indien je vooraf je toestemming gegeven heeft, kunnen wij deze persoonlijke informatie gebruiken onder de in dit document vermelde voorwaarden, om je zo per e-mail op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen betreffende onze producten en diensten. Je behoudt echter tijdens het vergaren van gegevens die gebruikt zouden kunnen worden om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten altijd de mogelijkheid het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden te aanvaarden of te weigeren. Bovendien bevat iedere e-mail die wij aan je verzenden een link via welke je je kunt afmelden, wat automatisch een einde aan deze manier van communiceren maakt. Als je er voor kiest je af te melden, zal je binnen een redelijke termijn uit de bijbehorende mailinglijst verwijderd worden. De e-mailadressen die je in andere formulieren (met name het contactformulier) zou kunnen opgeven, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van het bijbehorende bericht en worden niet opgeslagen.

1.2. Wie is verantwoordelijk voor het vergaren en verwerken van de gegevens?

CULTURESPACES, een vennootschap naar Frans recht, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 8 378 955 116, wier hoofdkantoor is gevestigd te 153 boulevard Haussmann 75008 Paris, Frankrijk, is de verwerkingsverantwoordelijke. De bescherming en het respect van je privacy zijn bijzonder belangrijk voor ons.

1.3. De vergaarde gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens vergaren en verwerken:De gegevens die je rechtstreeks aan ons doorgeeft, en met name:
- De gegevens nodig voor je inschrijving op ons Platform, zoals je naam en voornaam, e-mailadres en postadres, geboortedatum en wachtwoord. Deze gegevens zijn verplicht. Zonder deze gegevens kun je geen account aanmaken op ons Platform en geen gebruik maken van onze diensten;
- Een kopie van alle op ons Platform gedane bestellingen;
- Het detail van de op ons Platform uitgevoerde financiële of boekhoudkundige operaties;
- Het overzicht van je bezoeken aan ons Platform en de contents waartoe je toegang gekregen hebt;

1.4. De automatisch vergaarde gegevens

Wij slaan gebruiksgegevens op bij toegang tot ons Platform en onze diensten (of wanneer je hier op welke manier dan ook gebruik van maakt).
Tijdens ieder bezoek kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met je toestemming, in het voorkomende geval gegevens vergaren betreffende de apparatuur waarop je gebruik maakt van onze diensten of het netwerk waarmee je hiertoe toegang hebt, zoals je IP-adres, inloggegevens, het type en de versie van de gebruikte webbrowser, het type en de versie van de plugins van je browser, de besturingssystemen en -platforms, de gegevens betreffende je click-stream op ons Platform, met name op de verschillende URL-pagina’s hiervan en de content waartoe je toegang hebt of die je raadpleegt. Voor het vergaren van deze gegevens maken wij met name gebruik van de cookie technologie, die in onderstaand artikel uitgebreid behandeld wordt.

1.5. Bewaarperiode van je gegevens

De gegevens betreffende het beheer van onze commerciële relatie:
- je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van onze commerciële relatie;
- betreffende eventuele marketingdoeleinden kunnen je gegevens vanaf het einde van de commerciële relatie nog drie jaar bewaard worden. Na deze drie jaar kunnen wij opnieuw contact met je opnemen en je vragen of je onze commerciële aanbiedingen wilt blijven ontvangen.

De gegevens betreffende je bankpassen:
- de financiële transacties met betrekking tot de betaling van aankopen en kosten via het Platform worden toevertrouwd aan een dienstverrichter die hier het goede verloop en de veiligheid van verzekert, de firma PayZen. De Dienstverrichter vergaart en bewaart gedurende de periode van je inschrijving op het Platform en in ieder geval tot het moment waarop je jouw laatste transactie uitvoert, je naam en, voor je account, je persoonsgegevens met betrekking tot de nummers van je bankpassen. Onzerzijds hebben wij geen toegang tot deze gegevens. Door het hiervoor op het Platform bedoelde vakje aan te vinken, geef je uitdrukkelijk toestemming voor het bewaren van deze gegevens.
- de gegevens betreffende het visuele cryptogram of CVV2, vermeld op je bankpas, worden niet opgeslagen.

1.6. Het gebruik van de gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om het beheer, de facturering en de follow-up van de activiteit van het Platform te kunnen verzekeren. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten op de juiste wijze te kunnen uitoefenen.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met jouw toestemming kunnen wij gebruik maken van de op het Platform verstrekte gegevens voor marketingdoeleinden, zoals de verzending van onze newsletters, uitnodigingen voor onze evenementen en ieder ander bericht dat je zou kunnen interesseren.

2. GEHEIMHOUDING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via onze websites vergaarde persoonsgegevens zullen in geen geval door Culturespaces zonder jouw toestemming verspreid, overgedragen, verhuurd of met derden uitgewisseld worden.
Bij uitzonderingen kunnen je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven, in het kader van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen. 
Culturespaces verbindt zich de bescherming van je persoonsgegevens te verzekeren door toepassing van standaard beveiligingstechnologieën waarbij de online over te dragen informatie gecodeerd wordt. Deze verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures beschermen je persoonsgegevens en verhinderen de toegang, het gebruik en de verspreiding hiervan door onbevoegden. 
Culturespaces kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites waar de op onze websites aanwezige links naar verwijzen, noch voor het veiligheidsniveau hiervan of voor toegepaste privacypraktijken.

3. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN VERZET

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004. Je kunt gebruik maken van je recht op inzage, wijziging, rectificatie en verzet betreffende de vergaarde gegevens, door per e-mail een verzoek hiertoe in te dienen op het adres culturespaces@culturespaces.com of per brief op het adres: 
Culturespaces 
Correspondant Informatique et Libertés 
153 boulevard Haussmann 
75008 Paris

4. Cookies

4.1. Wat is een cookie?

Tijdens het raadplegen van onze websites worden er cookies op je computer, je mobiele telefoon of je tablet geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website of het bekijken van een advertentie op je terminal opgeslagen wordt. Het doel hiervan is met name informatie te vergaren over je browsegedrag  op de websites en je aangepaste diensten te kunnen aanbieden. Om te zorgen dat onze websites zich zo goed mogelijk aan hun gebruikers aanpassen, maken wij gebruik van cookies om je, bijvoorbeeld, te kunnen identificeren en je toegang te verschaffen tot je account, om je in staat te stellen je winkelmandje te beheren, de door jou geraadpleegde contents op te slaan, je aangepaste aanbiedingen te tonen en gerichte reclame aan te bieden. De meeste cookies kunnen beheerd worden door de webbrowser die je gebruikt.

4.2. Cookies van diverse afzenders

De cookies van Culturespaces
Het betreft cookies die Culturespaces op je terminal geplaatst heeft voor het browsen op onze websites en het optimaliseren en aanpassen van onze diensten op de websites.

Cookies van derden
Het betreft cookies die derde firma’s (bijvoorbeeld reclamebedrijven of partners) geplaatst hebben om het webbezoek van onze websites te meten of je interesses te identificeren aan de hand van de geraadpleegde of gekochte producten of om het reclameaanbod dat je via onze websites of daarbuiten ontvangt, aan jou aan te passen. Culturespaces kan geen invloed uitoefenen op de door de reclamebedrijven geplaatste cookies, die voor hun eigen rekening handelen. Je kunt je echter wel verzetten tegen het plaatsen van deze cookies, dankzij een platform voor cookiebeheer.

4.3. Cookies aanvaarden of weigeren

Je beschikt over diverse middelen om de cookies te beheren.

De instellingen van je webbrowser
Je kunt op ieder moment er voor kiezen de op je computer geplaatste cookies te wissen om zo de informatie die deze bevatten definitief te verwijderen. Je browser kan ook zodanig worden ingesteld dat je geïnformeerd wordt welke cookies er in je terminal geplaatst zijn en er aan je gevraagd wordt of je deze al dan niet aanvaardt. Je kunt de cookies per geval aanvaarden of weigeren of deze systematisch weigeren. De instellingen kunnen de toegangsvoorwaarden tot onze diensten waarvoor het gebruik van cookies nodig is, echter wijzigen.
Je kunt de cookies deactiveren door de volgende aanwijzingen te volgen voor het instellen van je webbrowser:
- als je Internet Explorer gebruikt: http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...
- als je Firefox gebruikt: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
- als je Safari gebruikt: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
- als je Google Chrome gebruikt: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=f

De instellingen op een platform voor cookiebeheer
Je kunt bepaalde cookies van derden beheren via door reclamemakers voorgestelde platforms voor cookiebeheer.

Dit charter kan geüpdatet worden. In dat geval vermelden wij onder aan het charter de datum van de laatste update. Er zal systematisch om jouw instemming verzocht worden als de update van deze privacyverklaring op welke wijze dan ook van invloed is op de gebruiksrechten van je persoonsgegevens ten opzichte van de bepalingen voorzien in dit Charter op het moment van het vergaren van de gegevens.

Laatste update: september 2021